חוזים והתקשרויות

 

עריכת חוזים בעברית ובאנגלית, בין היתר:

 • הסכמי מחשוב (הקמת מערכות, תפעול וכו')
 • הסכמי שירותים בתחומים שונים
 • הסכמי זכיינות
 • חוזי עבודה והסכמי פרישה
 • חוזי ייעוץ
 • חוזים להתקשרות עם ספקים בתחומים שונים
 • הסכמי שיתוף פעולה
 • הסכמי השקעה
 • הסכמי מייסדים
 • הסכמי סודיות ואי תחרות
 • הגנה על זכויות יוצרים וקנין רוחני

ייעוץ וסיוע בגיבוש תנאי העיסקה

ייעוץ וסיוע בניהול מו"מ